Contractia tarjoaa asiakasyrityksille sopimustenhallinnan tietomallien suunnittelupalveluja ja dokumentointia.

Contractia vetää suunnittelutapaamiset ja laatii yhdessä asiakkaan projektiryhmän ja sopimusasiantuntijoiden kanssa liiketoimintaan ja hallinnointiin soveltuvat tietomallit. Suunnittelupalveluun sisältyy suunnittelukokousten valmistelu, vetäminen ja dokumentointi.

Sopimuksenhallinnan suunnittelupalvelut.

Sopimustenhallinnan suunnittelupalvelut

Suunnittelupalvelut sisältävät seuraavat osa-alueet:

  • Sopimusluokittelu
  • Metatiedot – mitä tietoja sopimuksista syötetään ja seurataan
  • Käyttöoikeusvaatimukset – kuka näkee mitäkin eli lukitussuunnitelma sopimustietoon
  • Elinkaaren seuranta – hälytykset ja muistutukset
  • Haku- ja raporttipohjat – tiedon analyysi ja listaustarpeet

Tehtyjä suunnitelmia ja dokumentteja käytetään soveltuvin osin osana vaatimusmäärittelyä sekä hankintakonsultointia. Dokumentoitujen suunnitelmien avulla valittu järjestelmätoimittaja rakentaa ja muokkaa asiakkaan ympäristön asiakkaan tarpeiden mukaiseksi sopimustenhallintajärjestelmäksi.

Sopimustenhallinnan kumppaniksi Contractia

Contractia on ollut mukana toteuttamassa yli 70 sopimustenhallinnan ympäristöä.

Ole yhteydessä ja kysy lisää referensseistä ja tuloksista.

Sopimukset hallintaan

Tilaa maksuton alkukartoitus

Tilaa maksuton alkukartoitus

Nykyaikainen yritystoiminta edellyttää tehokasta sopimustenhallintaa.