Projektin alkuvaiheessa organisaatio voi Contractian avustuksella tehdä kyselytutkimuksen ja alkukartoituksen yrityksen johdon ja henkilöstön parissa sopimustenhallinnan ja -arkistoinnin nykytilasta.

Sopimustenhallinnan kehittämishanke alkaa kartoituksesta

Kartoitustutkimuksen tulokset antavat arvokasta perustietoa ja kehityssuuntaa jatkokehittämiselle. Asiakas voi esitellä nykytilan kartoitustutkimuksen tuloksia johtoryhmälle sekä sopimustenhallinnasta kiinnostuneelle kohderyhmälle organisaatiossaan. Kyselytutkimus toimii myös viestinnän ja muutosjohtamisen välineenä. Se on hyvä startti kehittämishankkeelle ja antaa kyselyn kohderyhmälle mahdollisuuden kertoa nykytyötavoistaan ja kehittämistoiveistaan.

Contractia tarjoaa kattavan kysymyspatteriston, jota muokataan asiakkaan kanssa yhdessä sopimaan kohdennettuun tiedontarpeeseen.

Lähtötilanteen tietäminen ja oikeiden ihmisten tavoittaminen kehityshankkeen alkuvaiheessa tuo hyvän lopputuloksen. Sisäinen viestintä on tärkeä osa-alue kehittämishankkeissa ja tutkittu tieto vakuuttaa johtoryhmän tarpeesta muutokselle.

Sopimuksenhallinta tuo säästöä ja tehokkuutta.

Sopimustenhallinnan kumppaniksi Contractia

Contractia on ollut mukana toteuttamassa yli 70 sopimustenhallinnan ympäristöä.

Ole yhteydessä ja kysy lisää referensseistä ja tuloksista.

Sopimukset hallintaan

Tilaa maksuton alkukartoitus

Tilaa maksuton alkukartoitus

Nykyaikainen yritystoiminta edellyttää tehokasta sopimustenhallintaa.