Kuuluuko konserniinne useita tytäryhtiöitä ja ulkomaisia sivuliikkeitä?

Missä hallinnoitte juridisten vastuuhenkilöiden nimiä ja kausia?

Tarvitseeko organisaatio ajantasaista yhtiödokumentaatiota ja yhtiötietoja?

Ovatko yhtiödokumentit hallinnoitu keskistetysti konsernissanne?

Yhtiöhallinnon työkalun käyttöönotto

Kun konsernin yhtiömäärä on suuri, on tarpeen hallinnoida myös tytäryhtiöitä sekä muita juridisia yksiköitä, ulkomaisia sivuliikkeitä ja konserniin kuuluvia yhdistyksiä tai säätiöitä.

Tämä tarve on yksityissektorin konserneissa ja julkishallinnossa kaupunkikonserneissa.

Yhtiöhallintaa ja sopimustenhallintaa kehitetään usein yhdessä

Yhtiöhallinnan ympäristö suunnitellaan ja käyttöönotetaan usein sopimustenhallinnan kehityksen yhteydessä. Samalla se toimii masterdatana sopimustenhallinnassa omien sopimusosapuolten listana, eli kun valitaan sopimusosapuolta oman yhtiön tai konsernin puolelta.

Yhtiöhallinta tuo säästöä ja tehokkuutta.

Mitä yhtiöhallintaan sisältyy

Yhtiöhallinnassa hallinnoidaan ja ylläpidetään mm. seuraavia asioita: yhtiön perustiedot, johto ja muut yhtiön juridiset orgaanit sekä näiden kaudet. Yhtiön tietojen yhteydessä hallinnoidaan myös yhtiödokumentit kuten kaupparekisteriotteet, yhtiöjärjestykset, pöytäkirjat, sertifikaatit ja muut yhtiön legaalit asiakirjat. Yhtiöhallinnon ympäristöt ja niiden ylläpitovastuut ja pääsyhallinta suunnitellaan kulloisenkin asiakasorganisaation tarpeiden ja tiedonjaonpolitiikan mukaan.

Millaiselle organisaatiolle yhtiöhallinnan kehittäminen sopii

Yhtiöhallinnan ympäristö voidaan toteuttaa yhden juridisen yhtiön organisaatiolle, tai konsernille, jossa on sata tytäryhtiötä. Kaikki organisaatiot tarvitsevat yhtiöhallintaa ja se skaalautuu hienosti pienemmille ja isommille konserneille.

Yhtiöhallinnan kumppaniksi Contractia

Contractia on suunnitellut yhtiöhallinnan ympäristöjä ohjelmistoalan yrityksille, tietoliikennealan yrityksille sekä suunnittelu- ja konsulttiyrityksille.

Ota yhteyttä, kerron lisää tehokkaasta yhtiöhallinnasta ja miten pidätte juridiset yhtiöt ja niiden tiedot ja dokumentit jämptisti hallinnassa!

Yhtiöhallinta tehokkaaksi

Yhtiöhallinta tehokkaaksi

Nykyaikainen yritystoiminta edellyttää tehokasta sopimustenhallintaa.