Sopimustenhallintaa kehittävä julkishallinnon organisaatio ja sopimustenhallinnan vastuuhenkilö, tutustu näihin tuleviin artikkeleihin.

Kirjoitan tähän blogiartikkelien sarjaan näkökulmia julkishallinnon sopimustenhallinnan erityispiirteistä. Palvelen myös julkishallinnon organisaatioita ja tunnen heidän tarpeensa hyvin sopimustenhallinnan alueella vaatimusmäärittelyn, suunnitteluprojektien ja hankintakonsultoinnin kautta.

Kuten karjalaismummoni tapasi sanoa ”tarpeet ovat tasaiset”. Kyllä näin on sopimustenhallinnassakin, mutta silti julkishallinnon puolella on omat erityispiirteensä, joihin haluan keskittyä tässä artikkelisarjassa.

Monet tässä julkishallinnon blogisarjassa esitetyt asiat koskevat myös soveltaen yksityissektoria. Kannattaa tutustua, sillä asiakkaanasi tai muuna sopimuskumppaninasi voi olla julkishallinnon organisaatioita.

Artikkelit

  1. Asianhallinta – hoitaako se samalla myös sopimustenhallinnan? (julkaistu 22.2.2021)
  2. Hankintasopimukset – onko kaikki julkishallinnon sopimustenhallinta hankintasopimusten hallintaa? (julkaistu 25.5.2021

Suunnitelmissa olevia tulevia artikkeleja:

  • Päättymisen ennustaminen ja kilpailutuksen ennakoiminen – ehditkö kilpailuttaa ennen entisen sopimuskauden päättymistä?
  • Optiokaudet, niiden merkitys ja aktivoiminen
  • Reklamaatiohallinta sopimustenhallinnan kyljessä – erityinen merkitys julkisissa hankinnoissa

Ensimmäisessä blogiartikkelissa käsitellään asianhallinnan määrittelevyyttä sopimustenhallinnan kehittämisessä ja järjestelmähankinnassa.

Mielelläni kuulisin myös mistä asioista haluaisit lukea julkishallinnon ja sopimustenhallinnan näkökulmasta. Olethan yhteydessä niin voin ottaa toiveesi huomioon.